ร้านมิสเตอร์โดนัท Mister Donut รับสมัครงาน ผู้พิการทางการได้ยิน ประจำสาขาใกล้บ้าน

ประกาศจากร้านมิสเตอร์โดนัท Mister Donut รับสมัครงาน ผู้พิการทางการได้ยิน ประจำสาขาใกล้บ้าน

1.0K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม…

2.0K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (เชียงใหม่) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (เชียงใหม่) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่…

2.2K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

บริษัท ธารธนา จำกัด รับสมัครพนักงานโรงงาน (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท ธารธนา จำกัด รับสมัครพนักงานโรงงาน (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

953 Views

0 Reply

1 Year

1 Year

อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง(คนพิการ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง(คนพิการ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม…

1.5K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

อบจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนพิการ)

อบจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนพิการ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2560

1.2K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 สิงหาคม 2560

1.4K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

สำนักงานเขตยานนาวา รับสมัครอาสาสมัครคนพิการ 1 อัตรา

สำนักงานเขตยานนาวา รับสมัครอาสาสมัครคนพิการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2560

962 Views

0 Reply

1 Year

1 Year

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคคลทุพพลภาพ)

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคคลทุพพลภาพ)

1.0K Views

0 Reply

1 Year

1 Year

สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ้างเหมา 632 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ้างเหมา 632 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2559

1.8K Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...